Βιογραφικό

Ασκώ μάχιμη δικηγορία από το έτος 2003 στην Αθήνα, συνεχίζοντας την λειτουργία του δικηγορικού γραφείου του πατέρα μου το οποίο λειτουργεί από το έτος 1980.

Έχω δραστηριοποιηθεί σε όλο το φάσμα της δικηγορίας και πλαισιώνομαι από εξειδικευμένους συνεργάτες στα πλαίσια του καταμερισμού των εργασιών που αναλαμβάνω.

Το 2014 έλαβα τον τίτλο της διαπιστευμένης διαμεσολαβήτριας κατόπιν ειδικών εξετάσεων που έδωσα  στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Είμαι πρόθυμη να αντιμετωπίσω με αίσθημα ανθρωπισμού και ευαισθησίας κάθε νομικό πρόβλημα, επιδεικνύοντας εργατικότητα, σοβαρότητα και εχεμύθεια.