Ποινικό Δίκαιο

Το γραφείο μας ασχολείται συστηματικά με ποινικές υποθέσεις, υπερασπιζόμενο πελάτες για σοβαρά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα.

Παρέχει πληροφορίες φακέλων για την ποινική κατάσταση του  ενδιαφερομένου για να διαπιστωθεί ένα διώκεται ή όχι με στερητικές της ελευθερίας ποινές ένεκα αξιοποίνων πράξεων.

Επίσης προβαίνει σε αιτήσεις ακυρώσεων αποφάσεων ή διαδικασίας, άσκηση εφέσεων- αναιρέσεων και συγχωνεύσεων ποινών.