Κληρονομικό δίκαιο

 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την διαδικασία δηλώσεων και αποδοχής κληρονομιών, την σύνταξη διαθηκών, την έκδοση κληρονομητηρίου, την δημοσίευση διαθηκών  καθώς και την άσκηση αγωγών  περί κλήρου, ακύρωση διαθήκης, προσβολή νομίμου μοίρας.