Εργατικό δίκαιο

Το γραφείο μας, έχει εξειδίκευση στις εργατικές διαφορές, δηλαδή αξιώσεις από αποζημίωση απόλυσης, μισθών υπερημερίας, υπερωρίες κ.λπ. προβαίνοντας σε εξωδικαστικές πράξεις ή  εκπροσωπώντας ενώπιον των Δικαστηρίων τους εντολείς του (εργαζόμενο- εργοδότη) προσφέροντας της υπηρεσίες του προς εξασφάλιση των συμφερόντων των.