Αυτοκινητιστικές διαφορές

 

Το γραφείο έχει ως κύριο αντικείμενο την διεκπεραίωση διαφορών από τροχαία ατυχήματα, έχοντας πλούσια εμπειρία σε σοβαρά τροχαία θανατηφόρα ατυχήματα με θύματα ημεδαπούς και αλλοδαπούς καθώς και σε σοβαρούς τραυματισμούς οι οποίοι επιφέρουν μόνιμη ή ολική αναπηρία.
Επίσης το γραφείο μας συνεργάζεται με ψυχολόγο ο οποίος παρέχει ψυχολογική υποστήριξη στον πληγέντα από τροχαίο ατύχημα, με σκοπό την αντιμετώπιση του μετατραυματικού στρες που δημιουργείται στον πάσχοντα μετά από την τραυματική εμπειρία ενός τροχαίου ατυχήματος.